Mangel på faglig kompetent personale

Ansett tyske lastebilsjåførerOver 50% av de tyske tungtransportsjåførene som søker arbeid, er også villige til å arbeide for utenlandske Europeiske arbeidsgivere. Når man søker etter sjåfører, kan det derfor lønne seg å kaste et blikk mot Tyskland.

For å komme raskt i kontakt med passende kvalifiserte sjåfører, lønner det seg å besøke Internettsiden www.top-trucker.com. Dette nettstedet har spesialisert seg på å rekruttere lastebilsjåfører. Transportbedriftene kan melde sine behov for lastebilsjåfører og sine krav til søkerne, on-line.

Det blir skilt mellom oppdrag i nær- eller fjerntransport, erfaring med bestemte kjøretøytyper, tilleggskompetanse som ADR-bevis eller førerkort for gaffeltruck.

Top-Trucker leter på denne bakgrunnen etter egnete søkere over hele Tyskland. En sjåførdatabase med mer enn 5 000 aktuelle kvalifikasjonsprofiler for arbeidssøkende lastebilsjåfører, er til hjelp i dette. Egnete søkere som har interesse for jobbtilbud, blir formidlet ved e-mail eller ved hjelp av en on-line database. I tillegg kan det opprettes en tyskspråklig Hot-line for interesserte sjåfører.


(C) 2006 - All rights reserved

Print this page